Студентски съвет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Добре дошли на официалния уебсайт на Студентския съвет на Великотърновския университет!
Ние сме представителния орган на студентите в университета и работим, за да гарантираме, че гласът на всеки студент е чут.

Гласът на студентите във Великотърновския университет

Пускане на видеото

Основни Принципи

 • Равнопоставеност на всички членове

  на Студентския съвет и всички обучаващи се във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

 • Изборност и мандатност

  на Студентския съвет и на представителите на студентите и докторантите в колективните органи на управление на Университета и на основните му звена съгласно Закона за висшето образование;

 • Отчетност на дейността

  на Студентския съвет пред обучаващите се в Университета;

 • Спазване на академичната етика

  и на правилата за академичен диалог с обучаващите се в Университета, ръководството на Университета, с преподавателите и администрацията на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

 • Информираност и активно участие

  на обучаващите се в Университета в инициативите на Студентския съвет;

 • Утвърждаване на авторитета

  на Студентския съвет пред академичната общност на Университета и на национално ниво.

Facebook съдържание

Галерия

ИМАШ ВЪПРОС КЪМ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ?