Ресурси

Тук ще намерите полезни файлове от дейността на Студентски съвет.

Общи събрания на Студентския съвет

Избори за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", мандат 2024 - 2026 г.