История на Студентски съвет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

В края на 1996 година е създаден Студентският съвет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 

Съгласно Закона за висшето образование неговата основна е цел е да защитава интересите на студентската общност, да организира и провежда културна, спортна, научна и международна дейност. Членовете на съвета се избират от студентите, като всеки от факултетите има свой представител в него. 

Към Студентския съвет е създаден Студентски информационен център, чието предназначение е да открива и разпространява полезна за студентите информация. 

През 2024 година Студентският съвет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ празнува своя 28-ми рожден ден.