Представителство на Студентски съвет

Представители в Академически съвет

Спартак Михайлов

Николета Калинова Янева

Николета Янева

Ивона Даниелова Димитрова

Ивона Димитрова

Борислава Желязкова

Васил Цонков

Дарина Ганчева

контакти икона

Мария-Мануела Стоева

Представител в Контролен съвет

контакти икона

Ирина Росенова

Университетски комисии

Централна избирателна комисия

Дейвид Ганчев

Комисия по контрол на качеството и акредитацията

контакти икона

Ирина Росенова

Комисия по етика

Борислава Желязкова

Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Милена Конова

Председател

Спартак Михайлов

Дейвид Ганчев

Васил Цонков

Ива Димитрова

Комисия по стипендии

контакти икона

Ирина Росенова

Председател

Борислава Желязкова

Виктория Емилова Димитрова

Виктория Емилова

Денислава Димитрова

Кристина Йорданова

Постоянни комисии на Студентски съвет​

Студентска избирателна комисия

Спартак Михайлов

Председател

Даниела Стоева

Кристияна Стефанова

Комисия по култура, наука и изкуство

Дарина Ганчева

Председател

Борислава Желязкова

Чани Апостолова

Момчил Енчев

Ина Динкова

Кристияна Стефанова

Георги Венелинов

Стефан Василев

Виктория Жечева

Комисия по бюджет

Борислава Желязкова

Председател

Дарина Ганчева

Николета Калинова Янева

Николета Янева

Комисия по международна дейност

Никол Найденова

Председател

Александър Йонкоф

Чани Апостолова

Атие Терзи

Симона Илиева

Комисия по спорт

Ивона Даниелова Димитрова

Ивона Димитрова

Председател

Милена Конова

Ива Димитрова

Симеон Славов

Иван Маринов

Дай Дзъжен

Дзъжен Дай

Георги Веселинов Попов

Георги Попов

Комисия за подпомагане на кандидатстудентската кампания

Радостин Генчев

Председател

Николета Калинова Янева

Николета Янева

Кристина Йорданова

Симона Руменова

Даниела Стоева

Неделина Минчева

Десислава Димитрова