Ръководство на Студентски съвет

Васил Цонков

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Биография

Васил Христов Цонков е роден в град Луковит през 1999 г. Завършва основното си образование в СУ „Алеко Константинов“ и средното си образование в ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит. 

През 2018 г. записва специалност „История“ във Великотърновския университет, която завършва успешно. В момента е редовен докторант към катедра Стара и средновековна история, Исторически факултет.

През 2023 г. е координатор за област Велико Търново за кампанията 
„Да изчистим България заедно” на bTV Media Group.

За член на Студентския съвет на Университета е избран на 27 февруари 2024 г. Общото събрание на Студентския съвет го избира единодушно за председател на организацията за мандат 2024 – 2026 г.

Борислава Русева

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Биография

Борислава Желязкова Русева е родена в град Бургас през 2002 година. Средното си образование завършва в СУ Св. св. Кирил и Методий” – Карнобат с природоматематически профил с английски език.

Във Великотърновския университет записва специалност Педагогика на обучението по математика и информатика” след участие в Математическия турнир на ВТУ”, в който заема III място.

2017 – 2020 г. е председател на Български Младежки червен кръст – Карнобат. 

Председател е на Клуба на младия програмист Джон Атанасов към Факултет Математика и информатика.

Общото събрание на Университета я избира за член на Академичния съвет за мандат 2023 – 2027 г.

За член на Студентския съвет на Университета е избрана на 27 февруари 2024 г. Управителният съвет на организацията я избира единодушно за заместник-председател за мандат 2024 – 2026 г.

Даниела Стоева

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Биография

Даниела Петева Стоева е родена в град Сливен през 2002 година. Средното си образование завършва в Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ гр. Сливен с профил биология, химия и английски език.

Във Великотърновския университет изучава специалностите „Право“ и „Национална сигурност“.

2017 – 2020 г. е председател на Младежки общински съвет – Сливен. 
Над 7 години работи по защитата на детските и младежките права и интереси. 

2022 – 2023 г. е председател на Клуба на юриста „Кристиан Таков“ към Юридическия факултет.

За член на Студентския съвет на Университета е избрана на 27 февруари 2024 година. Управителният съвет на организацията я избира единодушно за заместник-председател за мандат 2024 – 2026 г.

Дарина Ганчева

Член на Управителен съвет и Главен секретар

Спартак Михайлов

Член на Управителен съвет

Георги Веселинов Попов

Георги Попов

Член на Управителен съвет

Радостин Генчев

Член на Управителен съвет