Състав на Студентски съвет​

Филологически факултет | Исторически факултет | Факултет “Математика и информатика” | Юридически факултет | Философски факултет | Факултет по изобразително изкуство | Православен богословски факултет | Педагогически колеж – гр. Плевен | Педагогически факултет | Филиал – гр. Враца | Стопански факултет

Филологически факултет
(10 квоти)

Десислава Стоянова Димитрова

Николета Калинова Янева

Николета Калинова Янева

Кристина Пламенова Йорданова

Никол Дамянова Найденова

Полина Златинова Колева

Виктория Емилова Димитрова

Виктория Емилова Димитрова

Радостин Радостинов Генчев

Иван Радославов Иванов

Симеон Светославов Славов

Дарина Антонова Ганчева

Главен секретар на Студентски съвет

Исторически факултет
(4 квоти)

Чани Ивайлова Апостолова

Васил Христов Цонков

Председател на Студентски съвет

Александър Йонков Йосифов

Милена Росенова Конова

Факултет “Математика и информатика”
(3 квоти)

Борислава Желязкова Русева

Заместник-председател на Студентски съвет

Неделина Атанасова Минчева

контакти икона

Паулина Николова Агова

Докторант

Юридически факултет
(5 квоти)

Спартак Евгений Михайлов

Спартак Евгений Михайлов

Виктория Янкова Жечева

Даниела Петева Стоева

Заместник-председател на Студентски съвет

Глория Василева Георгиева

Кристияна Стефанова Стефанова

Философски факултет
(7 квоти)

Денислава Мариянова Димитрова

Александър Ивайлов Ячев

Ина Динкова Иванова

Весела Стоилова Кавалова

Борис Иванов Хаджиев

Симона Калинова Руменова

Момчил Добромиров Капралов

Факултет по изобразително изкуство
(2 квоти)

Момчил Емилов Енчев

Стефан Ивайлов Василев

Православен богословски факултет
(1 квота)

Николай Мирославов Йонков

Педагогически колеж - гр. Плевен
(1 квота)

Педагогически факултет
(20 квоти)

Азизе Изет Мехмед

Дай Дзъжен

Дай Дзъжен

Александър Ивов Димитров

Ивона Даниелова Димитрова

Ивона Даниелова Димитрова

Арзу Белгин Фаик

Георги Венелинов Георгиев

Георги Веселинов Попов

Георги Веселинов Попов

Александър Асенов Колчев

Александър Асенов Колчев

Зафир Илиянов Маринов

Ива Димитрова Митева

Иван Митков Маринов

Кристиан Станиславов Хрелев

Симеон Христов Симеонов

Михаела Мирославова Маркова

Алим Сезгинов Алимов

Тихони Тихомиров Петков

Марио Ивов Балъков

Георги Иванов Денков

Вилияна Пламенова Петрова

Николета Никитова Михайлова

Филиал - гр. Враца
(4 квоти)

Стопански факултет
(10 квоти)

Атие Абдурахман Терзи

Кремена Красимирова Кожухарова

Наталя Маркова

Никол Сергеева Илиева

Ростислав Георгиев Младенов

Симона Тодорова Илиева

Сузан Щерьова Огнянова

Ремзие Али Емир

Ралица Антонова Василева