Общо събрание на НПСС се проведе в Пловдив

На 1 юни се проведе Общо събрание на Национално представителство на студентските съвети в Република България с домакин Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив.

В рамките на заседанието бяха обсъдени въпроси, които засягат социално-битовите въпроси на учащите и политиките, които развива НПСС в страната. По време на заседанието бяха приети и промени в Правилника на организацията. Беше обсъден и приет годишен бюджет на НПСС и план за дейността на организацията за 2024 година.

Върховният орган на студентската организация сформира и постоянните комисии, които ще работят в мандат 2024-2026 година.