Работна Среща Между Ректора Проф. Димитър Димитров, Студентския Съвет и Националното Представителство На Студентските Съвети

На 26 март председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България посети Великотърновския университет. Г-н Ангел Стойков се срещна с Ректора проф. д-р Димитър Димитров, председателя на Студентския съвет г-н Васил Цонков и д-р Александър Узунов, съветник по социално-битовите въпроси на учащите към НПСС.

Бяха обсъдиха редица важни теми, свързани с обучението на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с националните студентски политики по отношение на висшето образование в страната, социално-битовите въпроси, бъдещи съвместни инициативи и други.

Беше проведена и среща с управителя на „Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Велико Търново г-н Иван Момински във връзка с предстоящите ремонтни дейности по газификация и саниране на Блок 2 на студентските общежития. Ректорът проф. д-р Димитър Димитров получи уверение от г-н Иван Момински, че ремонтните дейности ще приключат през есента и блокът ще бъде готов за началото новата на учебната година.

Председателят на НПСС разгледа Блок 2 и също се запозна с подробности за бъдещия ремонт. След реновирането вече всички общежития във Велико Търново ще предоставят най-съвременните условия за живот на студентите, докторантите и специализантите.