Заместник-председателят на Студентския съвет Борислава Желязкова откри иновативен дигитален център в Четвърти корпус на ВТУ

Зала 405 в Четвърти корпус на Великотърновския университет се превърна в иновативен център след обновяването и ремонтирането си със съдействието на ректорското ръководство. Благодарение на креативността на студенти от ФМИ и ФИИ бе направен дизайн на центъра, за да придобие уникалност.

На събитието присъстваха членовете на екипа, студенти от всички педагогически специалности и преподаватели.

Проф. д-р Марияна Николова, ръководител на проекта, посочи че основна цел на проекта е да се осигури съвременна технологична база за научни изследвания и специализирано обучение на педагогически кадри в трите степени на образование. Фокусът обаче не трябва да е само върху техническите умения, а върху използването на дигиталните технологии за подобряване и модернизиране на обучението, каквато е целта на образователния процес във Факултет „Математика и информатика“.

Тази година се предвижда иновативният център да бъде дооборудван с допълнителна специализирана техника.

Събитието завърши с демонстрация на студентски проект „В света на 3D Paint” от Борислава Желязкова и Калина Жекова, които представиха отлична презентация на графичния редактор 3D Paint, като демонстрираха и след това реализираха проекта си с 3D принтер.