Студентският съвет се присъединява към кампанията на БНТ – „Даряваш кръв, даряваш живот“

Студентският съвет се включва в Националната кампания по кръводаряване на Българската национална телевизия с помощта на Националния център по трансфузионна хематология и под патронажа на Министерството на здравеопазването.

7 седмици в 7 български града ще бъдат организирани акции по кръводаряване. Във Велико Търново акцията ще е на 28 март и ще се проведе в отделението по трансфузионна хематология към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, което се намира в двора на болницата (срещу бившето спешно отделение). Кампанията ще се проведе от 08:00 до 14:00 ч., като екипите ще продължат работа,докато има желаещи да кръводарят.

Това е единственият кръвен център в област Велико Търново, на който разчитат пациентите от всички десет прилежащи общини. Нуждата от доброволни кръводарители е непрекъсната, а поддържането на резерв е задължително, но и изключително трудно. Кръводарител може да стане всеки клинично здрав и пълнолетен човек, който не приема лекарства. Кръводаряването става след медицински преглед .

Основната цел на кампанията „Даряваш кръв, даряваш живот“ е да повиши културата на кръводаряване: да разясни защо е важно да се дарява кръв, да популяризира доброволното и безвъзмездно кръводаряване, както и да насърчи активно участие и позитивно отношение към акта на кръводаряване.

Призоваваме всеки един от вас да дари живот! ❤