Националното представителство на студентските съвети в Република България се пребори за ново увеличение на докторантската стипендия

По-високи стипендии за обучаващите се в образователна научна степен „Доктор“. Това решиха депутатите от 49-то Народно събрание на Република България.

Решението идва в допълнение на приетото по-рано предложение за увеличаване на студентските стипендии във висшите училища.

Докторантите ще получават минимум 150% от минималната работна заплата или 1400 лева. Увеличението на стипендията на докторантите е поредно за последните две години и е в отговор на водената от Националното представителство на студентските съвети в Република България последователна политика в полза на обучаващите се в страната студенти и докторанти.

Ръководството на НПСС изказва благодарност на народните представители за подкрепата при формирането на политиките, които мотивират студентската младеж и младите учени, като отбелязваме големия принос на г-н Красимир Вълчев – председател на Парламентарната комисия по образование и наука и представител на алумни общността на НПСС и Проф. д-р Костадин Ангелов – член на парламентарната комисия по образование и наука и председател на НПСС в мандат 2002 – 2004 година, които винаги подкрепят усилията на НПСС.

„В сърцевината на доброто висше образование са школите (катедрите) от преподаватели и способността на висшите училища и научните организации да привлекат най-добрите студенти в академична професия. Минималната асистентска заплата и докторантската стипендия са стойности, които имат сигнално значение за младите хора, които решават да направят това. Днес висшите училища са в неравна конкуренция с по-платежоспособни работодатели за привличането и задържането на най-добрите завършващи студенти. Одобреният законопроект ще доведе до повишение на възнагражденията на всички длъжности във висшите училища и научните организации“, сподели в социалните медии Красимир Вълчев.

Предстои НПСС да насочи усилията си към анализ на средствата за образование и наука, както и в социално-битовите въпроси и живот на студентите, докторантите, курсантите и специализантите.