Васил Цонков е новият председател на Студентския съвет за мандат 2024 – 2026 г.

На 12 март 2024 година в Пета Аудитория на Ректората се проведе първото Общо събрание на Студентския съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, мандат 2024 – 2026 година.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, който беше поканен да участва в заседанието, приветства представителите на студентите и им благодари за добрата работа в защита правата на студентите и на Университета.

Заместник-председателят Дейвид Ганчев връчи почетен плакет на досегашният председател на Студентския съвет Спартак Михайлов от името на Съвета за неговия значим принос за развитието и утвърждаването на студентското самоуправление във Великотърновския университет.

Васил Христов Цонков, докторант към катедра „Стара и средновековна история“, Исторически факултет, беше избран единодушно за председател на организацията за мандат 2024 – 2026 година.

За заместник-председатели бяха избрани Борислава Желязкова от Факултет „Математика и информатика“ и Даниела Стоева от Юридическия факултет.

Общото събрание избра Управителен съвет, председатели и членове на Постоянните комисии на Студентския съвет и обсъди предстоящите събития за семестъра.