Ангел Стойков е новият председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС) за мандат 2024-2026 година

На проведеното на 17 Февруари 2024 г., в Националния студентски дом, Общо отчетно-изборното събрание на Националното представителство на Студентските съвети избра Ангел Стойков за свой председател. Той получи подкрепата на 44 висши училища в страната.

Ангел Стойков има бакалавърска степен по „Икономика на туризма “ в УНСС, както и магистърски степени по „Международен туризъм“ и по „Мениджмънт на недвижимата благосъстоятелност“ в УНСС. В момента той се образова в степента „доктор“ в катедра „Икономика на туризма“ в Университет за национално и световно стопанство.
В периода 2019 – 2023 година, г-н Стойков е председател на Студентски съвет при УНСС. През 2019 година е избран за член на Младежкия съвещателен съвет към Столична община, а от 2021 година става член на Консултативния съвет към кмета на регион „Студентски“. През 2019 година той е избран за член на Академичния съвет в УНСС. Същата година е определен и за член на Факултетния съвет към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС.
През 2022 година Изпълнителният съвет на НПСС го избира за съветник по образователната и научно-изследователската дейност на организацията, а година по-късно поема ресора по социално-битовите въпроси на учащите към Национално представителство на Студентските съвети. От 2023 година е президент на Алумни клуб към Студентския съвет при УНСС. През 2024 година е избран за член на Съвета на настоятелите в УНСС.
Г-н Стойков оглавява организацията след двата успешни мандата на д-р Даниел Парушев от Университета за национално и световно стопанство.

По време на двата мандата на д-р Даниел Парушев като председател на организацията бяха постигнати изключителни постижения за студентската общност. В последните четири години ръководството на НПСС успя успешно да проведе политики за многократно вдигане на стипендиите на студентите и докторантите. Бяха договорени и отпуснати над 300 млн. лева за ремонти на студентските общежития, а редица проблеми с битовите условия в тях бяха поставени на масата за обсъждане с отговорните институции и ръководствата на висшите училища. През мандата на д-р Парушев бе постигнато и договорено и компенсирането на високите сметки за ток в студентските общежития.
През последните четири години ръководството на НПСС може да се похвали и с подкрепата си за съхраняване и опазване на Националния студентски дом като институцията – дом на българските студенти.
Всички тези успехи на НПСС екипът на д-р Даниел Парушев предава в знак на прозрачност и добра приемственост към новоизбраното ръководство с председател г-н Ангел Стойков.