Велислава Великова е носител на Академичната награда на ВТУ за 2023 година

За 2-ра поредна година бе връчена Академичната награда на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Нейн носител тази година е нашата скъпа приятелка и бивш зам.-председател на Студентския съвет Велислава Великова.

Тя е завършила в рамките на учебната 2022/2023 г. специалност „Археология“, ОКС „бакалавър“, със семестриален успех отличен 6,00 и успех от защита на дипломна работа – отличен 6,00.

Академичната награда на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се присъжда на Велислава Великова и въз основа на отличен успех от следването и дипломирането, както и въз основа на представените публикации в научни издания, множество научни изяви, активно участие в академичния живот на факултета, многобройни теренни проучвания като стажант в екипите, както и в национални и международни проекти.

Проф. д-р Николай Кънев, заместник-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност и декан на Историческия факултет, връчи високата награда на Велислава с пожелания за здраве и още много лични и професионални успехи.