Тържествено откриване на академичната 2023/2024 година във Великотърновския университет

Океан от усмихнати и мотивирани студенти заля Великотърновския университет по време на тържествената церемония по откриването на новата учебна 2023-2024 година.

„Уважаеми колеги, скъпи студенти,Намираме се в началото на новата учебна година. Тази е специална, защото е свързана с 60-годишнината от създаването на нашата Алма матер. 60 години са и много, и малко. Когато са наситени със събития, с бурно развитие, с успехи в учебната и научноизследователската дейност, със създаване на собствен бренд и облик, те са достатъчно много.Нашият Университет е разположен в може би най-красивия град в България и един от най-красивите в Европа, а Ректоратът му се гуши между историческите хълмове Царевец и Света гора.Университетът – това безспорно са сградите, залите, семинарите, библиотеките, където върви ежегодно преоборудване и осъвременяване, това са дигитализираните пространства в духа на съвременните тенденции в образованието, НО НАЙ-ВЕЧЕ ТОВА СА ХОРАТА!СКЪПИ ПЪРВОКУРСНИЦИ, желая ви тук да преминат най-добрите години от вашата младост, да бъдат плодотворни и щастливи, а вие да получите необходимите знания, умения и плам, които да ви помогнат в живота! Нека във Великотърновския университет преживеете велики мигове, които да ви формират като човеци и специалисти. Дерзайте и на добър час!“, из приветствието на ректора проф. д-р Димитър Димитров по време на тържествената церемония по откриването на новата учебна 2023-2024 година.

Пожелаваме си здрава и успешна академична година!