Започна кандидатстването за студентските общежития

Студентската социално-битова комисия публикува изисквания и условия за кандидатстване в студентските общежития за академичната 2023 – 2024 г.

От днес може да се подаде онлайн молба за кандидатстване за участие в класиране.

Кандидатстването за всички курсове (редовно обучение) ще се осъществи по ИНТЕРНЕТ от 25.07.2023 г. до 03.09.2023 г.

 Как става кандидатстването:  студентите (от сайта на ВТУ) влизат в своето електронно досие от системата „Е-студент” (чрез пин кода и ЕГН-то си) и от менюто в досието избират „Молба за общежитие” и след това „Подай молба за общежитие”. Така подавайки молбата си, студентът веднага получава входящ номер в досието си с актуална дата, а данните му (име, специалност, курс, годишен успех или кандидатстудентски бал за първи курс) се получават при комисията за настаняване.