Работна среща между Студентския съвет, Националното представителство на студентските съвети и кмета на Община Велико Търново

Председателят на Студентския съвет на Великотърновския университет г-н Спартак Михайлов, председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България д-р Даниел Парушев, зам. – председателят д-р Александър Узунов и членове на Контролния съвет на НПСС се срещнаха и разговаряха с кмета на Община Велико Търново инж. д-р Даниел Панов.

Д. Парушев подчерта, че Велико Търново е един от големите студентски центрове в България, и благодари лично на кмета Даниел Панов, че подкрепя учещите млади хора в града.

На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между НПСС и Община Велико Търново, като една от тях е Велико Търново да приеме финалите на националните студентски игри през месец септември, както и национална студентска научна конференция.

Бяха обсъдени възможности за разрешаване на проблемите с паркоместата на Общежитията, както и реновиране на спирката от кв. „Света гора“ (ВТУ).