Работна среща между Ректора проф. Димитър Димитров, Студентския съвет и Националното представителство на студентските съвети

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Й. Димитров и председателят на Студентския съвет Спартак Михайлов се срещнаха с председателя и зам.-председателя на Националното представителство на студентските съвети в Република България д-р Даниел Парушев и д-р Александър Узунов и с членове на Контролния съвет на организацията.

Бяха обсъдени редица важни теми, свързани с обучението на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с националните студентски политики по отношение на висшето образование в страната, настоящата кандидатстудентска кампания, международното сътрудничество, социално-битовите въпроси, бъдещи съвместни инициативи и други.

Проф. Д. Димитров поздрави НПСС за инициативите в подкрепа на студентите в България, като подчерта, че организацията е важната връзка между университетите и МОН.

На срещата присъстваха и проф. д.н. Вихрен Бузов, заместник-ректор по учебната дейност, качеството и акредитацията, доц. д-р Анна Иванова, заместник-ректор по международната дейност.