Първа работна среща между Ректора проф. Димитър Димитров и Студентския съвет

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Й. Димитров проведе първа работна среща с председателя на Студентския съвет на Университета г-н Спартак Михайлов и г-н Васил Цонков, член на Съвета.

„Благодаря ви, че сте създали един добре работещ екип, че защитавате правата на всеки студент в нашия Университет и сте пример сред младите хора във Великотърновския университет за разбирателство и уважение!“, с тези думи се обърна проф. Д. Димитров към председателя на Съвета.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с настаняването на новоприетите студенти в Студентските общежития, студентският календар със спортни, културни и научни прояви до края на 2023 г., както и включването на студентите в мероприятията около отбелязването на 60-годишнината на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.