Започна приемът по магистърските програми във Великотърновския университет

От понеделник, 19.06., започва приемът по магистърските програми във Великотърновския университет. Той ще се осъществи на три етапа – от 19 юни до 29 септември 2023 г.
За учебната 2023-2024 година Великотърновският университет предлага 190 специалности в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, които са в 20 професионални направления от 6 области на висшето образование.

Първият етап е от 19 юни до 5 юли, като заявленията за кандидатстване се приемат изцяло онлайн на адрес: https://epriem.uni-vt.bg/mp.

Първо класиране ще излезе на 14 юли, а записването на приетите студенти, подали документи по първия прием, ще се извърши в периода 17 – 21 юли в Дирекция „Магистърски програми“ в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Очаква се да има силен интерес към някои традиционно търсени магистърски програми от професионалните направления 1.2. Педагогика и 3.2. Психология, както и към новите ни програми Общински финанси (съвместно с ВУЗФ, гр. София) и Педагогика на ранното детство.

За допълнителна информация – тел. 062 618 204 или на адрес www.priemunivt.bg/master.