Започна онлайн подаването на документи за прием в бакалавърските програми чрез участие в класиране

Великотърновският университет стартира онлайн подаването на документи за прием в бакалавърските програми чрез участие в класиране. Подаването на документи ще продължи до 28 юни на адрес: https://epriem.uni-vt.bg.

Първо класиране ще бъде обявено на 4 юли, а записването на новоприетите студенти ще бъде в Ректората на Великотърновския университет на 5, 6 и 7 юли 2023 г. от 8:30 до 16:00 ч.

Междувременно до 28 юни ПРОДЪЛЖАВА и запазването на място в една предпочитана специалност по акция „Рано рани“ – https://zm.uni-vt.bg.

За информация: www.priemunivt.bg или на телефон: 062 618 206