Проф. д-р Димитър Димитров е избран за Ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за мандат 2023 – 2027 г.

На 29 май 2023 г. Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ с огромно мнозинство избра проф. д-р Димитър Димитров за ректор на Университета в мандат 2023 – 2027 г.

„Уважаеми колеги, ректорският пост е голяма чест, но и голяма отговорност. От днес аз ще работя с всеки един от вас за доброто и просперитета на нашия Великотърновски университет“, каза след избирането си новият ректор.

Резултатите от проведените избори са следните:

Проф. д-р Димитър Димитров: 263 гласа

Проф. д-р Димитър Симеонов: 62 гласа

Проф. д.и.н. Милко Палангурски: 40 гласа

Доц. д-р Марияна Няголова: 5 гласа

Новоизбраният ректор е преподавател в катедра „Стара и средновековна история“ към Историческия факултет на Великотърновския университет. Завършва средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури – София, а висшето си образование – във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История“. До този момент проф. Димитър Димитров изпълняваше длъжността на заместник-ректор по международната дейност на Университета. Има множество международни специализации и владее свободно седем езика.

Научните му интереси са в областта на късната античност, историята и културата на Византия, неоплатоническата философия, византийското богословие, Балканското средновековие.

Студентският съвет му пожелава здраве, сили и мъдрост за успеха на всички и на Университета!