Започна ремонтът на Блок 3 на Студентските общежития

Пред месец април започнаха ремонтните дейности по Блок 3 на Студентските общежития на ВТУ. След извоюваните 10 милиона лева за вече напълно приключилият основен ремонт на Блок 1, Студентският съвет успя да се пребори за допълнителни 15 милиони за ремонт на Блок 3 на общежитията.

Ректорът и ръководството на СС получиха уверение, че ремонтните дейности ще приключат до края на месец септември и блокът ще бъде въведен в експлоатация за началото новата на учебната година.

На 12 май Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов, председателят и заместник-председателят на Студентския съвет г-н Спартак Михайлов и г-н Дейвид Ганчев, заместник-председателят на НПСС г-н Александър Узунов и г-н Иван Момински, управител на „Студентски столове и общежития“ ЕАД – клон Велико Търново, направиха оглед на започналия през м. април ремонт на Блок 3 на Студентските общежития.

Първокурсниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се радват на изцяло реновирани стаи с нови мебели, бани и тоалетни, ще бъде подменен водопроводът, ще бъдат поставени топло – и хидроизолация, нова дограма, нова обшивка на покрива и газификация.